BEGRIPPENLIJST

Toolkit

De toolkit is een online handleiding voor (repeterende) inrichtingselementen in de collectieve ruimte. Hierin is opgenomen welke materialen je kunt gebruiken en hoe je deze materialen kunt toepassen. Ook staat erin beschreven hoe je eigen materiaal kunt bewerken zodat de synergie gewaarborgd blijft. De toolkit is een levend document en kan gewijzigd worden indien dat gewenst is door de bewoners en de stichting.

Flowchart

De Flowchart is een online stroomdiagram die het proces weergeeft als je iets wil ondernemen op Minitopia. Het geeft duidelijkheid in waar je Idee, evenement, bouwsel of opslag van materiaal aan moet voldoen om deze vervolgens uit te voeren. Een uitkomst van de Flowchart kan bijvoorbeeld zijn: bouwen met de Toolkit. De Flowchart is een levend document en kan gewijzigd worden indien dat gewenst is door de bewoners en/of de stichting.

Waardes van Minitopia

Minitopia staat voor de vrijheid om je eigen woonwens te realiseren. Met duurzame woonvormen die compact, flexibel, kant en klaar of modulair zijn. Ontworpen met een app, en gebouwd met natuurlijke bouwstoffen of door slim gebruik te maken van bestaande materialen. We laten zien hoe innovatieve, duurzame woonvormen in de praktijk tot stand komen. En hoe samenleven met ruimte voor solidariteit en saamhorigheid organisch ontstaat.

Op of aan je huis

Dit beschrijft het contour van je huis en de daaraan gesloten elementen als bijvoorbeeld een vlonders of een afdak. Een pad of tuin hoort niet bij ‘op of aan je huis’ dit hoort bij ‘Reeds in beheer genomen ruimte’.

Reeds in beheer genomen ruimte

De ruimte waar op dit moment zorg over wordt gedragen door bewoners of collectieve. Ruimte waar onderhoud met enkele regelmaat plaatsvindt, en iemand op aan te spreken is die daar verantwoordelijkheid voor draagt. Grofweg zijn dit de contouren van de terpen maar in sommige gevallen worden ook stukken grond of andere element onderhouden door bewoners. Dit ‘zorgdragen’ moet duidelijk af te lezen zijn aan de plek.

Collectieve ruimte

De collectieve ruimte is alle ruimte op het terrein die niet behoort tot ‘op of aan iemands huis’ en ook niet behoort tot ‘reeds in beheer genomen ruimte’. Houd er rekening mee dat niet alle collectieve ruimte zomaar gevuld kan worden, er moet ruimte blijven voor verkeer, evenementen of speciaal transport.

Collectieve waarde

Wanneer iets waarde heeft die gedeeld wordt met alle belanghebbende. Samenleven en samenwerken staat voorop en het mag daarom niemand buitensluiten of benadelen. Collectieve waarde moet het woonplezier waarborgen. Als het twijfelachtig is of een initiatief de collectieve waarde van Minitopia ondersteunt dan wordt de twijfel besproken met de bewoners. Blijft dit onduidelijk dan is de volgende stap het bespreken in een vergadering met eventueel een stemming.

Materialenbibliotheek

Een fysieke plek waar materialen opgeslagen staan die door de bewoners te gebruiken zijn. Deze materialen voldoen aan de toolkit en zijn aan te vullen door bewoners om hun plan uit te voeren. De inhoud van de materialenbibliotheek kan gewijzigd worden indien dat gewenst is door de bewoners en de stichting.