AANLEIDING

EEN CO-CREATIE VAN STUDIO CORVERS, BEWONERS EN ORGANISATIE​

Sinds de bouw van de huizen op Minitopia nagenoeg is voltooid  wordt er steeds vaker gesproken over  aanvullingen en verbeteringen van de collectieve ruimte. Via enquêtes en besprekingen hebben bewoners geïnventariseerd waar momenteel behoefte aan is. Op basis van die ideeën leek het de organisatie noodzakelijk om een lijn in de vormgeving van de nieuw te ontwerpen objecten te hanteren. De focus van deze plek moet blijven liggen op het woonexperiment  met een diverse vormgeving waardoor er  visuele ‘ruis’ kan ontstaan in het straatbeeld. Er komen op Minitopia  steeds meer objecten zoals houthokjes, kippenhokken, schuurtjes, fietsenbergingen, gezamenlijke ruimtes. Er heerst een gezonde bouwlust maar kaders zijn gewenst. Het is belangrijk om goed om te gaan met deze energie  en de bewoners te blijven motiveren. Vanuit de stichting is besloten een opdracht te formuleren voor Studio Corvers die het proces ontwerpt en de nieuwe kaders vorm zal geven.

WERKMAQUETTE MINITOPIA TOOLKIT - BEELD: STUDIO CORVERS

TOOLKIT

Studio Corvers ontwikkelt een Toolkit in co-creatie met de bewoners van Minitopia. Hierbij is een iteratief ontwerpproces leidend waarin de bewoners de beslissingen nemen. Na een inventarisatie met behulp van dronefoto’s is bepaald welk gebied momenteel beheerd wordt en welke onderdelen daarvan werken als magneten  voor onder meer bouwmaterialen, verdwaalde aanhangers en ongedefinieerde objecten. In een serie van individuele gesprekken met bewoners is de behoefte aan nieuw te bouwen objecten geïnventariseerd. Daarnaast zijn begrippen als rust, ruis en storing gedefinieerd. Hoe ervaren de eindgebruikers Minitopia als woonexperiment na twee jaar? 

Na het ontwikkelen van een prototype gaan we in gesprek met de bewoners, organisatoren, vrijwilligers en  die verbonden zijn met Mintiopa. Na feedback van de bewoners herhalen we dit proces drie tot vier keer. Na deze collectieve sessie is de toolkit definitief en bestaat deze uit een flowchart, online platform en materiaalbibliotheek.

FLOWCHART MINITOPIA TOOLKIT - BEELD: STUDIO CORVERS

HERGEBRUIK

Onderdeel van het ontwikkelen van een toolkit is het inrichten van een materiaalbibliotheek waar bewoners uit kunnen putten. Deze materialen vormen een mix van gerecyclede materialen en nieuwe materialen. Op het terrein liggen nog vele bouwmaterialen die toegepast kunnen worden om nieuwe functies te vervullen. Het idee achter de materiaalbibliotheek is dat bewoners materiaal voorradig hebben en putten uit een en dezelfde bron. Op deze manier ontstaat er eenheid in het straatbeeld omdat er dezelfde materialen worden toegepast. Op het terrein zijn naast overtollige bouwmaterialen ook restpartijen te vinden van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Denk hierbij aan enorme eiken boombeschermers (2x2x2 m), een enorme berg straatstenen (2000 stuks) en verkeersdrempels (1500 kg per stuk). Deze materialen worden nu gezien als ‘door de gemeente achtergelaten’ en zijn door de grote afmetingen, grote kwantiteit en gewicht moeilijk in te zetten door bewoners.  We proberen deze materialen in te zetten in het nieuwe straatbeeld door ze aan de materiaalbibliotheek toe te voegen.

SESSIE MINITOPIA TOOLKIT - BEELD: STUDIO CORVERS

ONTWERPVRIJHEID

Belangrijk voor de haalbaarheid van de toolkit is dat Studio Corvers enkel kaders ontwerpt. Het ontwerp blijft bij de bewoners. Voorbeeld: in de toolkit staat dat je voor het maken van een fietsenschuurtje een golfplaat mag gebruiken. De bewoners bepalen hoe ze deze toepassen: als koepeldak, wandbekleding of  platdak. Zo blijft het voor bewoners mogelijk om hun omgeving vorm te geven maar binnen de kaders van de toolkit. Door ‘collectieve waarden’ als criteria voor het bouwen van nieuwe elementen te hanteren wordt ieder element een samenwerking tussen verschillende bewoners.